PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Nederlands Bijbelgenootschap Nederlands Bijbelgenootschap

Syb van der Ploeg bezoekt Kerk in Actie-project in Uganda
In de TV-special ‘Do They Know It’s Christmas Time’ reist de populaire zanger van De Kast, Syb van der Ploeg, voor Kerk in Actie naar Uganda. Daar gaat hij langs bij kinderen en jongeren die opgevangen worden door Dwelling Places. Samen met de jongeren maakt Syb een bijzondere versie van de bekende kersthit ‘Do They Know It’s Christmas Time’. In deze situatie wordt het overbekende kerstlied een krachtige protestsong die de Ugandese kinderen en jongeren een stem geeft.
Uitzending IKON op zondag 16 december, 12.00 uur op Nederland 2.
Na 16 december ook te bekijken via www.uitzendinggemist.nl
 

NBG start speciale website voor vrijwilligers
Zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
Dat is kort gezegd het doel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Om dat te realiseren zijn in het hele land ook bijna tweeduizend vrijwilligers actief.
Ze geven bekendheid aan het werk van het NBG, voeren actie voor bijbelprojecten in binnen- en buitenland. In de eigen woonplaats zijn ze het gezicht van het NBG, ambassadeurs voor het bijbelwerk.
Sinds 11 oktober hebben de NBG - vrijwilligers de beschikking over een speciale website: het Vrijwilligers Informatie Punt, kortweg VIP.
'Deze naam brengt tevens tot uitdrukking dat voor het NBG vrijwilligers heel belangrijk zijn', vertelt Wilma van de Veen, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap en nauw betrokken bij de totstandkoming van de website. 'Voor het functioneren van het NBG zijn onze vrijwilligers onmisbaar, echte 'vips' dus.'
VIP bevat uiteraard alle actuele informatie die vrijwilligers nodig hebben om hun werk te kunnen doen, maar is ook bedoeld om vrijwilligers met elkaar in contact te brengen. Zij kunnen zelf informatie aanbieden en reageren op wat anderen inbrengen. Een aankondiging van een activiteit in de buurt, ideeën om mensen te betrekken bij het bijbelwerk, ervaringen met ledenwerving of een leuke suggestie, een 'tip van de VIP' dus. Dat kan in tekst, maar ook in beeld. Want soms zegt één beeld meer dan duizend woorden.
Geen vrijwilliger van het NBG, maar wel geïnteresseerd om dat te worden? Neem dan contact op met: Mark Koelewijn (
Hij vertelt u graag meer over vrijwilligerswerk van het NBG en laat u met plezier de nieuwe website zien.

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.