Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

 
Pinksterzendingsweek 24 en 31 mei Pinksterzendingsweek 24 en 31 mei
lees meer »
 
Creatief collecteren in Corona-tijd Creatief collecteren in Corona-tijd
Onze kerk heeft in de afgelopen periode (extra) kosten gemaakt om er te zijn in Corona-tijd. Voor de mensen om ons heen en bijvoorbeeld voor de aanschaf van apparatuur. 

Wilt u hierin financieel bijdragen, dan heel graag. U kunt een gift overmaken op NL09RABO 0340 8003 72 t.n.v. Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Graag vermelden "collecte".

Alvast hartelijk dank!
 
Kerkdiensten en vlogs op YouTube

Kerkdiensten en vlogs op YouTube
De kerkdiensten en vlogs van ds. Marije ziet u op ons YouTube kanaal 'PKN Marrum'. Een vlog is een kort filmpje, gaat over het nieuws van de dag of een bepaald onderwerp. 

Ga naar YouTube en zoek op: pkn marrum. Dan klikt u op het icoontje van de kerk.

 
 
Fryslân foar Rwanda Fryslân foar Rwanda
lees meer »
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam (Spreuken 16:24)

Als gemeente willen we ook juist in deze periode omzien naar elkaar. Zorg voor elkaar, heb lief en houd moed. En zorg voor dorpsgenoten die dit extra nodig hebben. 
 
lees meer »
 
Liturgie Pinksteren Liturgie Pinksteren
Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020 – Pinksteren 

Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen:  Heer, uw licht en uw liefde schijnen (ELB 382: 1 en 3)
Gebed, afgesloten met Veni sancte spiritus (Lied 681 – Lat. Fr. Ned?)
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Schriftlied:  Wat altijd is geweest (Lied 689) 
Verkondiging
We zingen: Wij vieren vandaag het feest (Lied 693) gevolgd door ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest (Lied 683)
Gebeden
Vraag om bijdrage collectes
Slotlied: Geest van hierboven (Lied 675)
Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4