PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Een gemeente die u graag ontvangt als gast.
Niet alleen als bezoeker van onze site, maar vooral ook bij  onze diensten,vieringen en verdere activiteiten.
Wees welkom!!
Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


De Godeharduskerk is het centrum van onze gemeente, waar we samen komen.
Op  zondag 21 augustus 2016 mochten wij ons tweede lustrum vieren. Tien jaar samen ……samen bouwen aan een gemeente die missionair en gastvrij is.
Vanuit ons geloof willen wij een inspirerende gemeente zijn voor jong en oud.
We willen delen vanuit de overvloed van ons geloof, vieren,  leren en dienen van binnen naar buiten……van buiten naar binnen.
Elk seizoen beginnen we de startzondag met een thema welke gekoppeld is aan het landelijke thema van de Protestantse Kerk Nederland . Dit seizoen staat de "Open Huis" centraal.


"Open Huis" is . . . . .De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Een kerk zonder drempels, die openstaat voor iedereen en die over grenzen heen reikt naar mensen die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbinden en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Dat is waar we bij de Protestantse Kerk naar verlangen en aan willen werken. Alleen als we ons hier samen voor inzetten dat kunnen we een open huis zijn voor anderen.

Zo zijn wij  samen gemeente,  met een predikant en al die vrijwilligers. Het is  om trots op te zijn …………. Samen sterk………….samen delen durven en doen.
Dat is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.