Liturgie zondag 12 juli Liturgie zondag 12 juli
lees meer »
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

 
Zondag 12 Juli: zendingscollecte Zondag 12 Juli: zendingscollecte

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op rekeningnummer NL 21 RABO 0340 801611 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk (Zending en Evangelisatie)

 
Bijbelquiz op 29 juli Bijbelquiz op 29 juli

De zomervakantie breekt aan. Tijd voor: de digitale bijbelquiz!

Op woensdag 29 juli a.s. rond 20.00 uur komt de bijbelquizvlog op Youtube. En, het is niet voor niks: onder de goede inzenders verloten we een kleinigheidje. Meer info volgt!

 
Zomergroet Zomergroet
lees meer »
 
Heeft u een lied met een speciale betekenis? Heeft u een lied met een speciale betekenis?
lees meer »
 
Actueel Actueel
Collectedoel: kinderen in armoede in Nederland

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vakantiepret voor kinderen in armoede. 
 
Collecte voor eigen kerk in Corona-tijd Collecte voor eigen kerk in Corona-tijd
lees meer »
 
Diensten in de zomermaanden Diensten in de zomermaanden

De kerkenraad heeft besloten om tot 1 september a.s. vanwege het coronavirus alleen online- diensten te houden via Kerkomroep, kerktelefoon en YouTube.

Om per september diensten te kunnen organiseren is een gebruikersplan opgesteld. De kerkenraad bespreekt dit gebruikersplan op de komende vergadering. Wel is al duidelijk dat, rekening houdend met de 1 1/2 meter-eis, er dan ongeveer 55 - 60 gemeenteleden in de kerk plaats kunnen nemen. Op de komende kerkbrief wordt hierover nader  geïnformeerd. In augustus volgt een kerkbrief waarin alles nog een keer op een rij wordt gezet.


 
lees meer »
 
Fryslân foar Rwanda Fryslân foar Rwanda
lees meer »