Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

U kunt momenteel alleen online bij de vieringen aanwezig zijn. Graag verwelkomen we u via Kerkomroep.nl, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum). 

 
Nieuwe ouderling

Nieuwe ouderling
We verwelkomen als nieuwe ouderling, Alie Hoekstra-Meindertsma (zie foto). En nemen afscheid van ouderling Richtsje Goudzwaard. Richtsje dank voor jouw inzet in de kerkenraad en pastorale commissie!
lees meer »
 
Wisseling jeugdouderlingen

Wisseling jeugdouderlingen
Ook bij de jeugdouderlingen is een wisseling. Rixt, dank voor jouw inzet als jeugdouderling (zie foto). Als nieuwe jeugdouderling start Anita van Kammen. Van harte welkom.
lees meer »
 
Denkt u aan het inleveren van Kerkbalans?

Denkt u aan het inleveren van Kerkbalans?
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
lees meer »
 
Corona besluiten update 15 januari Corona besluiten update 15 januari
  • Tot en met zondag 28 februari a.s. worden de kerkdiensten alleen online verzorgd. Hierbij is een klein comite aanwezig: de koster, organist, technicus, ouderling van dienst en de predikant|(e). De fysieke aanwezigheid van personen dient zo klein mogelijk te worden gehouden. De kerkdiensten zijn te volgen via youtube.com of kerkomroep.nl.
  • Voorzang is niet meer toegestaan. 
  • De bevestigingsdienst van 17 januari gaat niet door. Deze wordt uitgesteld tot september 2021. 
  • Het op zondag 31 januari te houden Heilig Avond gaat niet door.
 
Let op: alle diensten nog steeds online Let op: alle diensten nog steeds online
Wist u dat er wekelijks tussen 100-120 mensen de YouTube vieringen bekijken? Zondags heeft de dienst ongeveer 60 online-bezoekers. Ook wordt de dienst door veel gemeenteleden bijgewoond via de kerktelefoon en kerkomroep.
lees meer »
 
KND plus - tijdelijk niet mogelijk KND plus - tijdelijk niet mogelijk
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is de Kindernevendienst (KND Plus) in de Rank tijdelijk niet mogelijk. De KND is tot maart uitgesteld. 
lees meer »
 
Fryslân foar Rwanda Fryslân foar Rwanda
lees meer »
 
Wekelijkse collecte Wekelijkse collecte
lees meer »