PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Oikocredit = investeren in mensen. Oikocredit = investeren in mensen.

Oikocredit is coöperatieve instelling, één van de grootste particuliere financiers ter wereld in de microkredietsector. In 1975 opgericht op initiatief van de Wereldraad van Kerken.


Oikocredit werkt al ruim 35 jaar aan de armoedebestrijding door leningen te geven aan arme- maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die mensen kunnen met een kleine lening (= microkrediet)  een eigen bedrijfje op zetten. Door het hiermee verdiende geld kunnen kinderen naar school en kan van de gezondheidszorg gebruik worden gemaakt. Ook worden leningen gegeven aan coöperaties in het midden- en klein bedrijf.

Oikocredit werkt zonder winstoogmerk en toetst ondernemingsplannen op haalbaarheid en geeft zonodig ook technische begeleiding. Het resultaat is dat ca. 98% van de microkredieten wordt terug betaald. Niet geven maar lenen, waardoor de eigenwaarde van mensen wordt vergroot. Een prima vorm van ontwikkelingshulp.

Er is ruim € 500 miljoen beschikbaar ( 1-1-2011) voor de uitgifte van microkrediet en leningen aan coöperaties. Dat lijkt veel, maar de vraag is veel groter. De hulp van parochies, kerken, diaconiën en particulieren is dus hard nodig. Dit kan door uw geld dat (tijdelijk) over is, uit te lenen aan Oikocredit. Hierover wordt maximaal 2% rente betaald – meer zou uitlenen duurder maken- en voor particulieren bestaan onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. Maar…… het morele rendement van het helpen van arme mensen aan een menswaardig bestaan is vele malen meer waard!.

Meer weten: neem dan contact op met Pieter Kooistra, lid van het Promotieteam Oikocredit Fryslân telefoon 058 2880038 of
e-mail of
Aukje Westra tel. 058-2573239 / e-mail
Dit team is graag bereid u meer te vertellen in een “10 minutenspeech”, een langer verhaal met een p.p./ dvd presentatie of u in contact met fair
trade te brengen door het organiseren van een chocolade workshop.
U kunt ook op de website www.oikocredit.org kijken.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.