PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kerkdiensten van Radio Middelsé oktober 2017 Kerkdiensten van Radio Middelsé oktober 2017

Radio: 105.3 FM  kabel: 96.1 Mhz

1 okt.  9.30 uur St. Maartenkerk, Hallum    
mw. ds. E.S. Burger, Warnsveld

8 okt.  9.30 uur De Hege Stins, Stiens 
ds. J.C. Overeem

15 okt.  9.30 uur Martinuskerk, Ferwert
ds. B.G. Keizer, Oostrum

22 okt.  9.30 uur St. Maartenkerk, Hallum
dhr. J.H. Helfferich

29 okt.  9.30 uur Liudgerkerk, Ferwert
ds. E. van der Veer

 5 nov.  9.30 uur Hervormde kerk, Koarnjum
mw. ds. M. Hulzebos

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.