PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes september 2017 bestemming diaconie collectes september 2017

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES SEPTEMBER.
 
3 SEPTEMBER: EIGEN DIACONIE.
Op deze zondag collecteren we voor onze eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten  en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
10 SEPTEMBER: DE ARME KANT VAN FRYSLâN.
De arme kant van Fryslân zet zich als kerkelijke organisatie in om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken en om de kerken  hierbij te ondersteunen.
24 SEPTEMBER IS DE COLLECTE BESTEMD VOOR:
 
VERSTERK
DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN
 

 
De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk.
In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst.
De druk neemt toe om weg te gaan. Toch blijven de kerken
geloven in delen, ondanks pijn en verdriet. Ze zetten zich in om noodhulp te geven aan de slachtoffers van oorlog en geweld, zonder onderscheid te maken tussen moslims en christenen.  Een van onze koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: ondanks de brute aanvallen houdt de koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken. Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet.
Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie aandacht voor hun situatie.
 
HELPT U MEE DEZE COLLECTE TOT EEN SUCCES TE MAKEN?
 
ALVAST BEDANKT.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.