PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
13 augustus Zomerzendingscollecte - "Versterk geloven in Egypte"

13 augustus Zomerzendingscollecte - "Versterk geloven in Egypte"

ZOMERZENDINGSWEEK . . en wel voor:
“Versterk geloven in Egypte”
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.
De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden. Nu zullen zo’n honderdvijftigduizend kinderen het bijbelboek Matteüs bestuderen. Twaalfduizend prijswinnaars ontvangen opnieuw een Nieuw Testament.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.