PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes mei 2017 bestemming diaconie collectes mei 2017

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES MEI 2017
 
De collecte van 21 mei is bestemd voor de Rudolphstichting.
 
Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in Jeugddorp De Glind. En bevordert landelijk het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen.
 
Waar jeugd en toekomst telt.
Getraumatiseerde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind veerkrachtig (op)groeien.
 
De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds zetten ze zich in, naast landelijke activiteiten, voor de ontwikkeling van het Jeugddorp.
 
Op Hemelvaartsdag 25 mei is de collecte bestemd voor Bartiméus Sonneheerdt.
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten en proberen zij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks-soms letterlijk- tegenaan lopen.
 
Zij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.
 

 
De collecte van 28 mei is bestemd voor de eigen diaconie.
 
Op deze zondag is de collecte bestemd voor de eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld , zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
BEDANKT
Namens de diaconie hartelijk dank dat jullie zo gul hebben gegeven in de Paascollecte welke bestemd was voor de hongersnood in Afrika (Giro 555).
De opbrengst van de collecte was € 1.069,45.
Dit bedrag zal nog door de kerk worden verdubbeld.
Heel veel dank hiervoor. 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.