PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Agendapagina
« vorige  |  april 2018  |  volgende »

Zondag 1 april 2018 Kindernevendienst "PLUS"
Locatie: de Rank

 

Woensdag 4 april 2018 vergadering Pastorale Commissie
Locatie: de Rank
Tijdstip: 19:45 uur

 

Donderdag 5 april 2018 voorzitters overleg
Locatie: de Rank
Tijdstip: 19:45 uur

 

Dinsdag 10 april 2018 vergadering Zendingscommissie
Locatie: de Rank
Tijdstip: 19.30 uur

 

Woensdag 25 april 2018 vergadering Kerkenraad
Locatie: de Rank
Tijdstip: 19:45 uur

 

Donderdag 26 april 2018 "Lentemaaltijd Ouderen"
Locatie: de Rank
Tijdstip: 15.00 uur

 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.