Project: De Rank als huiskamer

Project: De Rank als huiskamer
Volg hier de ontwikkelingen.

 
 
Uw gift direct overmaken?

Scan de QR-code. U kunt het bedrag aanpassen.
Uw gift direct overmaken?
 
Donaties

De Rank als huiskamer
Donaties
 
Actueel Actueel
Geeft u ook?
In de komende weken valt een flyer over De Rank in uw brievenbus. Deze flyer wordt huis-aan-huis bezorgd in Marrum-Westernijtsjerk. Wordt u ook enthousiast? Helpt u mee om voor de toekomst een fijne ontmoetingsruimte voor kerk en dorp te maken? De eerste donaties komen binnen. Hoe meer financiële steun we krijgen, hoe meer er mogelijk is! Alvast dank!

Streefbedrag De Rank als huiskamer € 19.000 
We hopen als kerkelijke gemeente en dorp € 19.000 bij elkaar te sparen door giften, acties en renteloze leningen. Een ander deel van de kosten kan door inzet van vrijwilligers worden behaald. In de 'actieperiode juli en augustus' hopen we op uw gift, zodat we in september kunnen starten. We mochten in de eerste actieweek de eerste gift van € 250 ontvangen. Hartelijk dank!

Boekenmarkt 9 juli
Op 9 juli was de eerste actie voor project De Rank als huiskamer. Deze boekenmarkt heeft 
€ 1.043 opgeleverd. Een mooi bedrag. En we kijken terug op een hele gezellige, drukbezochte boekenmarkt. Tijd voor een praatje, ontmoeting en stapels boeken gingen de deur uit. Tige tank.

Subsidie Waddenfonds
In april heeft het Waddenfonds het project "De Rank als huiskamer" 50% subsidie toegekend!

Actie!
Een gift voor het project is zeer welkom. Met elkaar maken we het mogelijk!

Een bijdrage kan via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Onder vermelding van: gift project Rank. 

Alvast bedankt!
Bij vragen of ideeën, neem gerust contact op met de werkgroep: Æde van der Beek, Johannes Visser, Nathal Prins.

Inloopmoment De Rank
Graag informeren we u over de ideeën voor De Rank. Voor meer informatie klik hier.
Er zijn twee inloopmomenten gepland op maandag 21 februari 2022.
 
 
Reserveren De Rank? Reserveren De Rank?
lees meer ยป