Project De Rank- als huiskamer

Op deze projectpagina houden we u op de hoogte!
Project De Rank- als huiskamer
Bovendien, kerk zijn we op alle dagen van de week. 
Protestantse gemeeente Marrum-Westernijtsjerk levert graag een bijdrage aan sociale contacten en leefbaarheid in eigen dorp. Daarom is ook een subsidie toegekend door het Waddenfonds. Met het plan maken we ontmoetingen voor de kerk en inwoners mogelijk. Er is ook goed overleg met het dorpshuis over het plan. 

De Rank is na deze metamorfose geschikt voor vergaderingen, grote en kleine groepen, koffie- en inloopmomenten. Ook bij uitvaarten is het een passende locatie. De kerk van Marrum-Westernijtsjerk heeft twee begraafplaatsen in beheer. Het is belangrijk dat we voor nabestaanden, die soms ook buiten de regio wonen, een passende locatie hebben voor koffiedrinken na afloop van een uitvaart. 

Het gebouw is multifunctioneel in gebruik, met een grote zaal die ook in drie delen kan worden gebruikt. Het podium van weleer is weer in gebruik, er is een koffiehoek en digitale middelen. Dit alles is mogelijk gemaakt door het vakmanschap en inzet van vrijwilligers, giften en met subsidie van het Waddenfonds. 

Helpt u mee?
Wij hopen dat ook u meedoet aan de activiteiten en ook giften zijn nog steeds welkom!  U kunt aan dit project bijdragen via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Onder vermelding van: gift project Rank.

Alvast bedankt!

Mochten er vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag.
Werkgroep Rank
Johannes Visser, Æde van der Beek of Nathal Prins.

 
terug