Marrumer boekenmarkt

Jaarlijkse boekenmarkt voor De Rank (foto: Rank in oude stijl)
Marrumer boekenmarkt
Begin juli 2022 was de eerste boekenmarkt Marrum een feit. Er zijn mooie, tweedehands boeken gebracht. Er zijn ook veel boeken verkocht, sommige mensen gingen met stapels de deur uit. Net zo waardevol waren de praatjes bij de koffie of het sneupen tussen de boeken. Ontmoeting, een kopje koffie/thee drinken en verkoop voor het goede doel. Inmiddels zijn er twee boekenmarkten geweest,

Het boekenteam is enthousiast om hier een jaarlijkse traditie van te maken. De volgende boekenmarkt staat gepland eind juni 2024. Mocht u/ je al eerder boeken kwijt willen vanwege een opruimactie of verhuizing, neem dan contact op met Ingeborg Hoogsteen of Nathal Prins.
terug