zondag 27 november 2022 om 9.30 uur

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Dhr. T. van der Meulen, Tytsjerk
Ouderling(en): A. van Kammen-Elzenga

1e zondag van advent

terug