zondag 20 november 2022 om 9.30 uur

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Mevr. N. Berntsen, Leeuwarden
Ouderling(en): A. Hoekstra-Meindertsma

Laatste zondag kerkelijk jaar

terug