zaterdag 25 december 2021 om 9 en 11 uur

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Ds. M.W. Mazereeuw
Ouderling(en):  N.A. Prins-Hoogsteen

1e Kerstdag. Maximaal 30 personen per viering.
Opgave voor de kerstviering is op 23 december via tel. 411550 (tussen 18.30-20 uur)

terug