zondag 19 december 2021 om 9.30

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Ds. D. Schreurs
Ouderling(en): A. van Kammen-Elzenga

4e advent. 

terug