zondag 4 december 2022 om 9.30 uur

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): da. J. W. van Dijken - Hallum
Ouderling(en): L. Borger-Hijma

2e zondag van advent. Heilig Avondmaal.

terug