zondag 2 oktober 2022 om 10 uur

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Dhr. J. Appelhof - Dokkum
Ouderling(en): A. Hoekstra-Meindertsma

Themadienst

terug