Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).

 
Liturgie zondag 23 januari Liturgie zondag 23 januari
Orde van dienst voor zondag 23 januari 2022

Voorganger: ds. J. de Gier, Dokkum
Organist: Jan Bosselaar
Zanger:  Jan Struiksma

De dienst is te beluisteren en te bekijken via Kerkomroep.nl of via ons YouTubekanaal ‘PKN Marrum’'
Klik hier voor de dienst op YouTubbe
lees meer »
 
Diaconie Collecte 23 januari. Red een Kind Diaconie Collecte 23 januari. Red een Kind
Een duurzaam Malawi.
Vrienden voor Afrika wil meebouwen aan een duurzaam Malawi, vanuit de opdracht die Jezus Christus ons heeft gegeven om op te komen voor onze naasten.


U kunt uw bijdrage overmaken op: NL77 ABNA 0377 3328 60 t.n.v. st. Red een Kind
lees meer »
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
lees meer »
 
Mijlpaal 100 kerkdiensten online Mijlpaal 100 kerkdiensten online
lees meer »
 
Dienst zondag 23 januari nog online Dienst zondag 23 januari nog online
Mededeling Moderamen
Naar aanleiding van het advies PKN om de mogelijkheden voor kerkgang te verruimen, heeft het moderamen besloten om de dienst van zondag 23 januari a.s. nog alleen online te houden.

Als de ontwikkelingen gunstig blijven en de persconferentie van 25 januari dat ook bevestigd, stellen wij voor om vanaf zondag 30 januari de diensten weer voor gemeenteleden open te stellen. 
Het besluit tot het laten vervallen van het Heilig Avondmaal op 30 januari, het koffiedrinken na deze dienst en de Agapèviering op 27 februari blijft gehandhaafd.