Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.

De Godeharduskerk organiseert iedere maand “rode-draad-activiteiten”. Zoals de Godehardus Bernetsjinst, GemeenteGroeiGroepen, Gebedsuur, Cantorij, Jongerengespreksgroep en ontmoetings-momenten voor alle generaties. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Op zondagmorgen en bij andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum). En vanaf 1 november start de Godeharduskerk-app.

 
Liturgie zondag 27 november Liturgie zondag 27 november
Voorganger: dhr. T. van der Meulen – Tytsjerk
Ouderling van dienst: mevr. A. van Kammen-Elzenga

Organist: Jan Bosselaar
Technicus: Bouke Stelpstra

Collecte:  1. Diaconie: Kerk in Actie – Colombia, onderwijs voor 
                     werkende kinderen
                 2. Kerkelijke Arbeid
                 3. Eigen Kerk
 
lees meer »
 
Collecteren via kerk-app

Collecteren via kerk-app
Via de Godeharduskerk-app kunt u ook digitaal iets geven aan collecten en acties. De kerk krijgt het saldo en de wekelijkse collecten volledig anoniem op de rekening.
 
lees meer »
 
Gemeente-avond op 28 november. Bent u erbij? Gemeente-avond op 28 november. Bent u erbij?

Het laatste nieuws over De Rank, De Pastorie en de voorbereidingen op het beroepingswerk. Dat zijn de onderwerpen waarover we u bijpraten.

In de pauze is de prijsuitreiking van de nieuwe kerk-app. Een foto op de kerk-app plaatsen voor de Fotowedstrijd kan nog steeds (tot 25 november). En wie wordt de 100e deelnemer aan de Godeharduskerk-app?
lees meer »
 
Op zoek naar jou?

Op zoek naar jou?
We zijn op zoek naar een Diaken en Jeugdouderling in de kerkenraad. Ook de kerkrentmeesters zoeken versterking. De komende tijd komen we langs bij de mensen die zijn voorgedragen door de gemeente. 
lees meer »
 
De Rank als huiskamer

De Rank als huiskamer
Meer informatie bij: Gebouwen\Begraafplaats en De Rank.

In het eerste kwartaal 2023 gaan we verder met het vernieuwde podium. Ook in de afgelopen weken mochten we weer giften ontvangen. Heel erg bedankt. 

Een financiele bijdrage is nog altijd zeer welkom. Zie QR code op de website of per 1 december de actie op de Godeharduskerk-app.
lees meer »
 
Dit is de kerk-app

Dit is de kerk-app
Toekomstgerichte kerk. Iets nieuws beginnen in de kerk. Laten we ervaren wat de kerk-app brengt in de gemeente.
 
Online adventskalender Online adventskalender