PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Zondag 12 februari 19.30 uur: Samenzang- en muziekuur uit “Johannes de Heer” in de Godeharduskerk

Zondag 12 februari 19.30 uur: Samenzang- en muziekuur uit “Johannes de Heer” in de Godeharduskerk

Op zondagavond 12 februari 2017 hopen we in Godeharduskerk een zang- en muziekuur te organiseren. Deze avond zullen bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen en gespeeld. In 2016 was het 150 jaar geleden dat de evangelist Johannes de Heer te Rotterdam werd geboren. De eerste uitgave van zijn liederenbundel was in 1905.
Veel van die liederen zijn in ons land heel bekend en geliefd geworden. Ook veel kerkmusici hebben zich laten inspireren door de melodieën. Organisten als Jan Zwart, Feike Asma, Piet van Egmond en ook Martin Mans hebben meerdere van deze melodieën bewerkt en gespeeld.

Graag wil ondergetekende samen met u rond het prachtig gerestaureerde Hillebrand-orgel een aantal geliefde liederen uit die bundel zingen. Naast 150 jaar Johan de Heer is de aanleiding ook dat ik nu al ruim  50 jaar organist ben. In Tzummarum ben ik in 1965 begonnen en in oktober 1972 kreeg ik een aanstelling als organist is Marrum. Natuurlijk heb ik thuis en in de kerk uit Johan de Heer gespeeld. Ook ligt er nog een verzoek van een gemeentelid om eens zo’n zanguur in Marrum te organiseren.
Mijn bedoeling van de avond is dat de te zingen liederen ingeleid worden door orgelmuziek van o.a. Jan Zwart, Feike Asma, Harm Hoeve, Jan Kroeske en Martin Mans. Met de bewerkingen van deze organisten kan de kleurenrijkdom van de registers  van het orgel goed tot zijn recht komen. De avond begint om half acht. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het orgelfonds / de onkosten.
U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen
tot lof en eer van God.                                                                                                    
 
Organist Wibe Postma, mede namens de orgelcommissie van de Godeharduskerk.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.