PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"Van de Diaconie"

"Van de Diaconie"

Beste lezer,
Bij dezen wensen wij u nog een gezond 2018 en een goed kerkelijk jaar.
 
Zout en licht van de aarde
Volgelingen van Jezus Christus (discipelen) zijn het zout en het licht in deze wereld. Als zij het niet zijn, wie dan wel?
 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
                                                                           Matteüs 5:13-16 (NBV)

 
Wat hierboven staat is nogal wat. We zijn zout, we zijn licht en onze goede daden moeten mensen ertoe aansporen God te eren.
 
Zout
Dit vers staat direct na het vers van de vervolging. De discipelen mogen weten dat zij zout mogen zijn. Dat is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Zout heeft te maken met duurzaamheid (iets voor langere tijd kunnen bewaren) en kwaliteit.
Zout heeft smaak en geeft smaak. Zo is het gemaakt. Wanneer het zijn smaak verliest (dat was mogelijk met het zout dat uit de Dode Zee gewonnen werd), dan wordt het weggegooid. Zo zijn ook wij, als volgelingen van Jezus Christus, gemaakt om kwaliteit en smaak te brengen in onze omgeving. Daarmee kunnen we anderen helpen. Wanneer wij deze smaak verliezen, wie zal óns dan kunnen helpen?
 
Licht
De Zoon van God wordt het licht voor de wereld genoemd (Johannes 8:12). Deze Zoon noemt Zijn volgelingen ook het licht van de wereld. Licht is net zo onmisbaar als zout. Wanneer wij Jezus Christus volgen zijn we in deze wereld een licht. Het wijst de weg, het is zichtbaar voor iedereen.
Zijn wij, als Christenen, zichtbaar voor iedereen? Zijn wij als een stad boven op een berg? Of is onze lamp aangestoken door God, maar hebben we die verstopt in plaats van op een standaard gezet? We zijn licht omdat we Hem volgen. Dat licht mag schijnen voor iedereen om ons heen.
 
Goede werken
Ons licht, dat we van God hebben gekregen, moet dus schijnen voor iedereen. Dat wordt onder andere zichtbaar door de goede werken, die de volgelingen van de Here Jezus dienen te doen. Deze goede werken zijn bedoeld om het verschil te maken in deze wereld. Daardoor zijn we zout en licht. Door die goede werken zien anderen een licht schijnen, waardoor ze eer gaan bewijzen aan onze Vader in de hemel (vers 16).
Deze goede werken hebben niet tot doel om in de hemel te komen. Dat kan ook niet. We ontvangen onze redding doordat God het ons gratis geeft (zie Efeziërs 2:8 en 9), en wij het aannemen. Deze goede werken zijn bedoeld om iedereen, die God nog niet kent, in staat te stellen Zijn licht te zien, Zijn zout te proeven als het ware, en Hem te gaan zoeken en vinden.
                                                                           bron: Zijnwoord.nl
een hartelijke groet,
De Diaconie


De diaconie wil je graag wijzen op de 40dagentijdapp.
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie! Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.