PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"Thema-Gemeenteavond 21 november"

"Thema-Gemeenteavond 21 november"

Protestantse Gemeente   Marrum/Westernijtsjerk
 
     Marrum, oktober 2016
 
Beste gemeenteleden,
Graag nodigen wij u uit voor de thema-gemeenteavond, welke wordt gehouden op
 

maandag 21 november 2016

 

Plaats:           de Rank

Aanvang:      19.45 uur

 
De agenda voor deze avond is als volgt:
  1. Opening.
  2. Notulen van de gemeenteavond van 23 mei 2016.
  3. Mededelingen voorzitter.   
  4. Rondvraag.

PAUZE

 
5 . Onder leiding van ds. Mazereeuw, nadenken en praten, over de nota
“Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg”
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de kerk af?
In Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg . . worden voorstellen gedaan om anders verder te gaan met als sleutelbegrippen: ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de kern van kerk-zijn.
Voor sommigen gaan deze voorstellen wellicht te ver, voor anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten.
We moeten durven kiezen. En dat is helemaal niet erg. De kerk is al eeuwenlang onderweg en daar hebben steeds veranderingen bij gehoord. Is het dan vreemd dat dit ook nu zo is? We gaan verder, op weg naar 2025. Er is een weg te gaan. Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen erop uit en lezen we: ‘Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend’ (Markus 6:12). Wij worden geroepen diezelfde weg te gaan.
 
 
6. Sluiting.
 
Voor belangstellenden ligt een kopie van de nota achter in de kerk, op de leesplank.

Ook jongeren zijn van harte welkom.
Neemt u uw liedboek mee.
Namens de kerkenraad,
ds. M. Mazereeuw
dhr. Æ. v.d. Beek                                                 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.