PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Tarieven als bedoeld in art. 5 Plaatselijk Regelement Tarieven als bedoeld in art. 5 Plaatselijk Regelement

Lijst van tarieven als bedoeld in artikel 5
Graf delven  ( op normale werkdag) €          415,00
Graf delven  ( op zaterdag)               €          485,00
Tijdelijke grafmarkering                     €            15,00
Bijzetten urn of asbus                        €          210,00
Aankoop begraafrecht                       €          440,00
Grafonderhoud/per jaar/per graf       €             35,00
Afkoop grafonderhoud 10 jr.              €          350,00
Afkoop grafonderhoud 20 jr.              €          700,00
Afkoop grafonderhoud 30 jr.              €       1.050,00
Overschrijven begraafrecht               €             35,00
Grafkelder                                          €       1.245,00
Gebruik Godeharduskerk door gemeenteleden        €          100,00
Gebruik Godeharduskerk door niet-gemeenteleden €          350,00
Gebruik Rank door gemeenteleden                          €          100,00
Gebruik Rank door niet-gemeenteleden                   €          160,00
Gebruik beamer  (voor iedereen)                             €             35,00
Kopiëren liturgiën (voor iedereen)                            €             35,00
Gebruik diensten predikant door gemeenteleden    €                    -  
Gebruik diensten predikant door niet-gemeenteleden €          300,00
Gebruik organist door gemeenteleden                        €             25,00
Gebruik organist door niet-gemeenteleden                 €             50,00
Plaatsingsrechten grafkelder                                       €          200,00
Plaatsingsrechten graftekens                                      €          200,00
Uitbreiding tekst op grafsteen per geval                      €             45,00
Vergoeding administratiekosten                                  6%
Vastgesteld in de vergadering van het college van kerkrentmeesters
van de PKN-gemeente Marrum/Westernijkerk op 15 december 2015
en gaan in op 1 januari 2016
Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.

Correspondentieadres: Ringweg 22, 9073 HG Marrum
Administratie: Dhr. W. van der Woude,
emailadres:

Voorzitter                                          Secretaris
G.Visbeek                                         W. Bouma

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.