PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Tarieven begraafplaatsen als bedoeld in art. 5 Plaatselijk Regelement Tarieven begraafplaatsen als bedoeld in art. 5 Plaatselijk Regelement

Begrafenis  ( op normale werkdag) € 425,00  
Begrafenis  ( op zaterdag)              € 530,00  
Tijdelijke grafmarkering                   €   16,00
Bijzetten urn of asbus in bovengronds urnengraf 
(op normale werkdag)                     €  91,50  
Bijzetten urn of asbus in bovengronds urnengraf 
(op zaterdag))                                  € 122,00  
Bijzetten urn of asbus in ondergronds graf 
(op normale werkdag)                     € 152,50  
Bijzetten urn of asbus in ondergronds graf 
(op zaterdag)                                   € 183,00  
Aankoop begraafrecht in een ondergronds graf € 440,00
Aankoop begraafrecht in een urnen graf             € 1.070,00
Grafonderhoud/per jaar/per graf                          € 35,00  
Afkoop grafonderhoud 10 jr.                                € 350,00
Afkoop grafonderhoud 20 jr.                                €  720,00
Afkoop grafonderhoud 30 jr.                                € 1.100,00
Overschrijven begraafrecht                                 € 35,00
Grafkelder één persoon                                       € 850,00
Grafkelder twee personen                                   € 1.275,00
Opruimen grafkelder                                            € 470,00
Plaatsingsrechten graftekens                              € 200,00
Uitbreiding tekst op grafsteen per geval              €  45,00

Lijst van tarieven gebruik kerkelijke gebouwen en diensten
Gebruik Godeharduskerk door gemeenteleden   € 100,00
Gebruik Godeharduskerk door niet-gemeenteleden  € 350,00
Gebruik Rank door gemeenteleden                     € 100,00
Gebruik Rank door niet-gemeenteleden              € 160,00  
Gebruik beamer  (voor iedereen)                         € 35,00
Kopiëren liturgiën (voor iedereen)                        € 35,00
Gebruik diensten predikant door gemeenteleden €   --  
Gebruik diensten predikant door niet-gemeenteleden € 300,00
Vergoeding organist door gemeenteleden            € 25,00
Vergoeding organist door niet-gemeenteleden     €  50,00

Vergoeding administratiekosten: 6%

Vastgesteld in de vergadering van het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk op 1 november 2017
en gaan in op 1 januari 2018.
Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
Voorzitter                                          Secretaris
G.Visbeek                                        U.Roersma

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.