PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Startavond Gemeente Groei Groepen 2017 - 2018 Startavond Gemeente Groei Groepen 2017 - 2018Het duurt niet lang meer en dan beginnen we weer met een nieuw seizoen van de GGG. Om dit in te luiden, houden we op dinsdagavond 19 september 2017 vanaf 19.30 uur in de Rank de startavond. Tijdens deze avond is het de bedoeling dat iedereen weer aangeeft op welke avond hij /zij wil. Omdat ds. Marije Mazereeuw vanwege ziekte niet beschikbaar is, hebben we Nelleke Berntsen gevraagd om haar medewerking tijdens deze avond. Aan degenen die 19 september niet kunnen maar wel willen deelnemen in het nieuwe seizoen de vraag om dit ons via de mail te laten weten. We vinden het prettig om van te voren te weten hoeveel mensen we op de startavond kunnen verwachten, dus ook als je komt, graag even een mailtje.

We hopen dat jullie weer met z'n allen komen! Introducees zijn natuurlijk van harte welkom.

Groetjes van Sjoukje Bouma en Yvonne Jongsma

e-mail:

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.