PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"STAMPOTMORGEN" woensdag 1 november

"STAMPOTMORGEN" woensdag 1 november

UITNODIGING
stamppotmorgen
woensdag 1 november 2017
De diaconie van de Protestantse Gemeente Marrum – Westernijtsjerk en de Doopsgezinde Gemeente Hallum.
organiseren weer een gezellige ochtend voor hun gemeenteleden en dorpsgenoten
.
(voor jongere senioren en oudere junioren / 60+ )
Als gastspreker komt: dhr. Johannes Terpstra uit Akkrum
En hij gaat ons vertellen over:  zijn jeugdherinneringen in Marrum
Wanneer:  woensdag 1 november 2017
Waar:    de Rank
Tijd:       9.30 uur
 
We sluiten deze gezellige morgen af,  traditiegetrouw,  door met elkaar heerlijk te eten van een bord stamppot  met  ……  worst !    
als u een speciaal dieet heeft dit even doorgeven
De onkosten van deze ochtend bedragen € 7,50
Na afloop is er een collecte;
Telefonisch opgeven bij:                
Marijke Korenblik, Kopkewier 18        
(     411579   
Annie Hoekstra,    Ringweg 27b          
(     412377  
 Ook voor vervoer even doorgeven

 

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.