PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Opbrengsten Zendingscollectes 2016 Opbrengsten Zendingscollectes 2016

Opbrengsten Zending collectes 2016:
 
10 jan  Wereld Lepra dag                                                      €   79,51
 
21 feb  Voorjaars-zendingsweek - Kerk in Actie                  € 101,92
            “Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India”
 
10 apr  Kerk in  Actie - Kerkelijk vrouwencentrum P3W West Papoea                                                                                   € 122,10
 
15 mei  Pinkster-zendingsweek - Kerk in Actie                   € 152,70
                        “Meer jongeren in de Rwandese kerk”
 
19 jun   Tentdienst - “St. Fundatia Martha”                        € 488,28
              Tentdienst  coll. voor de onkosten                        € 210,23
 
14 aug   Zomer-zendingsweek - Kerk in Actie                     €   92,35
              "Onderwijs voor Lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias”
 
18 sep    St. Evangelisch Werkverband binnen de Prot. Kerk                                                                                                         €   78,40
 
  9 okt    Mission Aviation Fellowship - Nederland             €   78,68
 
13 nov   Najaars-zendingsweek - Kerk in Actie                   € 139,05
              “werken aan vrede in het door geweld verscheurde Colombia”
 
11 dec    Kerk in Actie - “Landbouw projecten zendingsdiaconessen in Rwanda”                                        € 127,25
 
                                             totaal zendingscollectes        € 1670,47
 
 
 
Opbrengsten zendingsbusjes 2016
 
Jan/Feb                      133,69   . . .  St. Mensenkinderen
Mrt/Apr                      139,43   . . .  Friedesstimme
Mei/Jun                       125,40   . . .  “Give Hope, Bring Live”
Jul/aug/Sep               139,12   . . .  St. Open Doors
Okt/Nov/Dec             170,05   . . .  Ark Mission
 
Totaal zendingsbusjes € 707,69
 
Als we de opbrengsten van collectes en zendingsbusjes bij elkaar optellen komen we op een totaal van € 2378,16 . . .  EEN PRACHTIG BEDRAG.
 
Namens de zendingscommissie, Kerk in Actie en al de genoemde goede doelen “HARTELIJK DANK VOOR UW GAVEN”
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.