PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Gebruik Rank Gebruik Rank

DE RANK
Verenigingsgebouw van de Protestante Gemeente Marrum /Westernijtsjerk   (bijgebouw van de Godeharduskerk) en gevestigd aan de Ringweg 22 te Marrum. Het gebouw heeft een capaciteit van plus minus 120 personen, voldoet prima aan de gestelde eisen en het beheer is in handen van vrijwilligers.                                            
Het gebouw wordt gebruikt voor alle aan de kerk en de begraafplaats gerelateerde activiteiten.
Voor wat betreft de uitvaart:
- voor hen die niet willen begraven van uit de kerk, behoort een volledige uitvaartdienst in het gebouw ook tot de mogelijkheden. Het zij met of zonder een predikant of onder leiding van een Humanistisch uitvaarbegeleider.
- of een plaatselijk afscheid vooraf aan de gang naar het crematorium. Kortom, rond overlijden en afscheid is in overleg heel veel mogelijk.
Voor informatie kunt u kontact opnemen met:
de bode:  06 23463155
de koster:  06 25248933        
de beheerder: 06 30086594
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.