PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Nacht van Gebed 2018 in de kerk te Westernijtsjerk bij Marrum

Nacht van Gebed 2018 in de kerk te Westernijtsjerk bij Marrum
Nacht van Gebed in 2018 in de kerk te Westernijtsjerk bij Marrum
 
Bid mee in de nacht van 1 op 2 juni voor vervolgde christenen.
 
Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen.                         ’
s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.”

 
Wereldwijd worden miljoenen christenen als Jumai vervolgd, omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Ook in Friesland wordt op diverse plaatsen gebeden: Buitenpost, Boornbergum, Garijp, Harlingen, Lemmer, Opeinde. Eén van de locaties dit jaar is ook de kerk te Westernijtsjerk, waar de Nacht van Gebed wordt georganiseerd door de gebedsgroepen binnen de PKN in Hallum en Marrum.
 
Waarom in de nacht?  Omdat:

  • juist in de nachtelijke eenzaamheid veel vervolgde christenen het zwaar kunnen hebben, doordat vragen en twijfel toeslaan.
  • bij ons de nacht juist rustig is, een goed om moment om je terug te trekken in stilte en gebed.
  • als het hier nacht is, de zware werkdag voor gevangen christenen in Noord-Korea juist begint.
  • het bijbels is, ook Jezus deed het. De Bijbel roept op onophoudelijk te bidden, dus ook terwijl veel mensen liggen te slapen.
 
Wat doe je in de nacht van 1 op 2 juni?                                              De nacht van Gebed duurt van 22:00 tot 6:00 uur en is ingedeeld in 8 gebedsblokken van een uur.                                                                   Elk blok staat één land centraal. We horen in korte filmpjes de verhalen van vervolgde christenen.
Met hulp van een speciaal ontwikkeld gebedsboekje ondersteunen we hen door gebed.                                                                                                                
Schuif gerust aan! Je kunt zelf kiezen welk(e) blok(ken) je erbij bent; 22:00 - 23:00 / 23.00 -  0:00 / 0.00 - 1:00 /1.00 - 2:00 /2.00 - 3:00 / 3.00 - 4:00 / 4.00 - 5:00 / 5.00 – 6.00 uur. Of de hele nacht?!                                                                                                     
               
We sluiten de Nacht van Gebed om 6:00 uur samen af met een gezamenlijk ontbijt.
 
Inschrijven uiterlijk zaterdag 26 mei.
Neem voor inschrijving of vragen contact op met Ykje Bremer-Brouwer; bel 0654950418 of mail naar                                                                                                     

Meer informatie over de Nacht van Gebed op de website van Open Doors : www.opendoors.nl/nacht


 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.