Liturgie zondag 4 april Liturgie zondag 4 april
De intocht van het licht
Vg. Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
Muziek: Uit diepten van ellende (Psalm 130: 1 en 4)
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en het antependium van Pasen wordt geplaatst ondertussen klinkt: Christus, onze Heer, verrees (Lied 624)
Welkom door de ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Klein gloria (ELB 254)

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed
Muziek: Sta op! – Een morgen ongedacht (Lied 630: 1)
Kyrie 
Gloria: Zing halleluja, hemel en aarde, zing (Lied 648: 1 en 3)
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Schriftlied: Weet je dat de lente komt? (HH 207)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt? Alle loopt weer uit!
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt? Alle loopt weer uit!

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!

Verkondiging
Muziek: De steppe zal bloeien (Lied 608)
Aandacht voor de collectes
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Slotlied: Geprezen zij de Heer (HH 171: 1)

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft,
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.

Zegen
Gezongen Amen, gevolgd door U zij de glorie (Lied 634)
terug