Liturgie zondag 10 januari Liturgie zondag 10 januari
Muziek voor de dienst: Bewerking van Ps. 100 van Freek van Brugge

Welkom 
Aansteken van de kaarsen

Stil gebed
Lied 100 vers 1 en 3
Bemoediging

Smeekgebed gezongen lied 356 vers 1,2,4 en 6
Groet
Gebed bij de opening van de Schriften
1e Bijbellezing, eerste Testament, Jesaja 55:1-11
Lied 538 vers 1 en 2
Evangelielezing: Marcus 1:1-11(13)
Lied 524 vers 1,2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Dienst van de gebeden
Slotlied, lied 686 vers 1 en 2
Wegzending en Zegenbede

Muziek na de dienst: Bewerking    Ev.Lb 150; " Ruis, o Godsstroom van genade." van Chr. Haalboom

 
terug