PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"Lentebroodmaaltijd" - 26 april

"Lentebroodmaaltijd" - 26 april

lentebroodmaaltijd

De commissie ouderenactiviteiten van de Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk 
organiseert samen met de Doopsgezinde gemeente Marrum/Hallumeen lentebroodmaaltijd
op donderdag 26 april
in de RankWe heten u vanmiddag van harte welkom tussen 14.45uur - 15.00 uur.
 
Gastspreker:  Gerard v/d Woude
(uit ons eigen dorp Marrum)

Hij gaat ons vanmiddag mee laten genieten van zijn reisavonturen!
U komt toch ook om naar zijn reisverhaal te luisteren !
 
Omdat er inkopen moeten worden gedaan, is het wel nodig dat u zich even aanmeldt !!

Dit kan t/m zondag 22 april door onderstaand strookje in te leveren of telefonisch bij:
Marijke Korenblik, Kopkewier 18         411579   
 Annie Hoekstra,    Ringweg 27b           412377  
 Ook voor vervoer even doorgeven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ­­                      _______________________________________________________

Adres:                       _______________________________________________________
 
Aantal personen:   _____  Wil graag vervoer:   O
 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.