PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kindernevendienst plus Kindernevendienst plus

De kindernevendienst biedt op de eerste zondag van de maand een langere kindernevendienst aan. De kinderen starten in de kerk en gaan na het lied dat volgt op 'bemoediging en groet' met twee leidsters naar ‘De Rank’.
De kinderen komen tijdens de colletes weer in de kerk.
In deze kindernevendienst plus kunnen wij een uitgebreider knutselwerkje maken, liedjes zingen of een spelletje doen. Hier is dan wat meer tijd en ruimte voor.
Wij starten op de eerste zondag van de maand in oktober. Wij hopen op jullie komst.

de kindernevendienst

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.