PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"KERSTWANDELING" door ons dorp

"KERSTWANDELING" door ons dorp

CBS Aasterage  
 
                          en de           PG.Marrum/Westernijtsjerk
 
organiseren op donderdag 21 december . . .
 
 
. . . een “KERSTWANDELING” door het dorp . . .
 
Er kan gestart worden tussen 18.00 – 19.15
 
“U komt toch ook?”
 
tijdens de tocht mag u een klein lichtje meenemen en wanneer u bij “de stal” aankomt bent u vrij om een gave te geven.
 
De opbrengst is voor “Red een Kind – geef een dierbaar cadeau” (aan een gezin in Afrika)
 
De route wordt z.s.m. bekend gemaakt op www.godeharduskerk.nl en op de facebook van Aasterage en Gemeente Marrum-Westernijtsjerk
 
Woont u aan de route!!! dan wordt het erg op prijs gesteld wanneer u uw tuin feestelijk verlicht tussen 17.30 en 20.30 uur.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.