PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
KERSTVIERING donderdag 22 december (ouderen)

KERSTVIERING donderdag 22 december (ouderen)

KERSTVIERING  donderdag 22 december (ouderen)
Kerst, het feest van het LICHT en de VREDE.
In de adventstijd gaan oude dromen weer in ons om:de engelen, de ster, de koning, de herders, de wijzen,Jozef en Maria en het kind.
De oude verhalen leven weer op. 
Midden in de nacht – schrijven de evangelisten – is er een ster boven een stal.
Het licht roept in de nacht !
… nu kan de droom opnieuw gedroomd worden, het lied gezongen, het verhaal verteld …

 
Om dit samen weer mogen te beleven wordt u uitgenodigd door de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk  en de Doopsgezinde gemeente van Hallum/Marrum.
Alle mensen uit ons dorp (van  ±  60 jaar en ouder) zijn welkom bij  de jaarlijkse kerstviering op donderdag 22 december om 15.00 uur  in de Godeharduskerk.
Deze middag willen we beginnen met een kopje koffie/ thee, hierna volgen we een kerstliturgie. 
En we eindigen de viering met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Het belooft een fijne middag te worden met:
kerstliederen, schriftlezingen en declamatie uit ‘Het Licht roept in de nacht’ van schrijfster Joke Verweerd en natuurlijk ook een vrij kerstverhaal.

U kunt zich opgeven t/m/ 18 december a.s.

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.