PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
zo 22 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. M.W. Mazereeuw
Jeugddienst - "MARRUM, GOD'S TALENT"

Zondag 22 april hebben we, samen met de jeugd van Marrum, een prachtige jeugddienst voorbereid.  
We gaan met elkaar bekende liederen zingen en we laten jullie verrassen met de creativiteit van onze jeugd.
Komen jullie ook?
Vanaf half tien staan de deuren voor jullie open.
De dienst zelf begint om 10.00 uur.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3.
Tevens is er in “de Rank” kinderoppas voor de allerkleinsten.
(opgave vooraf niet nodig

Collecte
1e Jeugddienstcommissie: Ronald McDonald-Huis Friesland
2e K.A
3e E.K.

Koster
dhr. E. Hoekstra, tel.: 412654
Taxi
dhr. J. Boersma, tel.: 411796

terug
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.