zo 22 nov 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Da. J. W. van Dijken, Hallum
Viering in de Godeharduskerk-Gedachteniszondag
Ouderling: R. Goudzwaard

Let op: deze dienst is in besloten kring. Zie nadere informatie op deze website en kerkbrief van 15 november.

terug