zo 11 okt 2020  om 9:30 uur
Voorganger: ds. R. Reitsma, Leeuwarden
Viering in de Godeharduskerk

U kunt bij de dienst aanwezig zijn in de Godehardus en ook online (Kerkomroep.nl, kerktelefoon en YouTube).
Bij gezondheidsklachten, volg de RIVM richtlijnen!

terug