PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Kerkbalans 2016 Kerkbalans 2016

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2016 is € 52.310,- 
Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen. Door uw bijdrage kunnen we het werk in onze gemeente voortzetten Alle toezeggingen zijn nog niet binnen, dus we hopen dat de eindstand nog iets hoger kan worden. De vrijwilligers, die de kerkbalans enveloppen ophaalden, zijn enkele keren bij u langs geweest en u misschien niet thuis getroffen Is uw toezegging nog niet opgehaald, dan kunt u de envelop met toezegging in de brievenbus doen bij “De Rank”, Ringweg 22, Marrum.

Ter herinnering: nog niet alle toezeggingen van vorig jaar (2015) zijn ontvangen. Zou u alsnog het toegezegde bedrag willen overmaken? 

Bijdrage in de kosten
Zowel voor het gebruik van de “Godeharduskerk” als voor “De Rank” wordt voortaan ook voor leden van de Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk een bijdrage in de kosten van elk € 100,- gevraagd bij trouwdiensten en uitvaartdiensten.  Voor het gebruik van de beamer, en voor het kopiëren (excl. aantal kopieën) wordt € 35,- gevraagd als bijdrage in de kosten.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.