PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bezoek Festival316

Bezoek Festival316
lees meer »
 
Adventsproject Kindernevendienst Adventsproject Kindernevendienst
lees meer »
 
Jeugddienst - 30 oktober 2016 Jeugddienst - 30 oktober 2016
lees meer »
 
Club / JPG Club / JPG
lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
lees meer »
 
Kindernevendienst plus Kindernevendienst plus
lees meer »
 
Doel schatkistje kindernevendienst: "Kids in Actie"

Doel schatkistje kindernevendienst: "Kids in Actie"
lees meer »
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt elke zondag gehouden tijdens de morgendienst, deze is bedoeld voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool.
De kinderen verlaten de kerk voor de 1e schriftlezing en komen na de preek weer terug in de kerk.

lees meer »
 
Jeugddienstcommissie Jeugddienstcommissie
lees meer »
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.