Gedachtenishoek

Gedachtenishoek
Als in je familie een oude pake overlijdt en in diezelfde tijd wordt er een klein kindje in de familie geboren dan zeggen we tegen elkaar dat leven en sterven zo dicht bij elkaar liggen. In de gedachtenishoek worden leven en sterven met elkaar verenigd onder het kruis, doordat de tafels aan weerszijden van het kruis worden geplaatst.

 
terug