PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Startzondag 2019

Bekijk alle foto's
 
afscheid & bevestiging ambtsdragers 2019

Bekijk alle foto's
 
Afscheid kindernevendienst 2019

Bekijk alle foto's
 
Tentdienst 2019

Bekijk alle foto's
 
Thema-dienst 10 februari 2019

Bekijk alle foto's
 
Alpha rëunie

Bekijk alle foto's
 
Agapé viering 2019

Bekijk alle foto's
 
Afscheid & bevestiging ambtsdragers zondag 28 oktober 2018

Bekijk alle foto's
 
startzondag 23 september2018

Bekijk alle foto's
 
Agapé 2018

Bekijk alle foto's
 
Alpha weekend 2017

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2017

Bekijk alle foto's
 
Tentdienst 2017

Bekijk alle foto's
 
Agape viering 2017

Bekijk alle foto's
 
Alpha weekend 2016

Bekijk alle foto's
 
Bevestiging en intrede nieuwe ambtsdragers 2016

Bekijk alle foto's
 
Jeugddienst 30 oktober 2016

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2016

Bekijk alle foto's
 
Tendienst 2016

Bekijk alle foto's
 
Agapedienst 2016

Bekijk alle foto's
 
Intredienst da. M. Mazereeuw

Bekijk alle foto's
 
Alpha uitstapje 2015

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2015

Bekijk alle foto's
 
Tentdienst 2015

Bekijk alle foto's
 
Agapé-viering 2015

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2014

Bekijk alle foto's
 
Alpha weekend 2014

Bekijk alle foto's
 
Agape-viering 2014

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Hervormde Vrouwenvereniging

Bekijk alle foto's
 
Kerstmiddag 2013

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2013

Bekijk alle foto's
 
Herstel kerkmuren Godeharduskerk

Bekijk alle foto's
 
Beheer Rank

Bekijk alle foto's
 
Godeharduskerk

Bekijk alle foto's
 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.