PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 

wo 16 mei 2018

Filmavond Gem. Groei Groepen

Locatie: 
 de Rank
Tijdstip: 
 19:45 uur

Left Behind is een Amerikaanse Christelijke dramafilm uit 2014 met in de hoofdrol Nicolas Cage. De film is gebaseerd op het boek De laatste bazuin van Jerry B. Jenkins en Tim LaHaye.
Een piloot en zijn dochter moeten zien te overleven wanneer alle christenen in de hemel worden opgenomen.
 
Het GGG seizoen loopt bijna ten einde, voor het groepje o.l.v. Nelleke op de woensdagavond is a.s. woensdag de laatste bijeenkomst. Maar, omdat in dit groepje het thema "de eindtijd"regelmatig naar voren kwam, vertelde Nelleke dat er ook een film bestaat die hierover gaat (zie hierboven). Nu leek het ons een leuk idee om deze film te gaan zien met alle deelnemers die dit seizoen hebben meegedraaid in een groepje. Uiteraard is een ieder van harte welkom, dus neem vooral introducés mee!
 
Datum: 16 mei 2018
Aanvang: 19.45 uur
Waar: De Rank
Opgeven: Graag, d.m.v. mailtje te sturen naar
 
Kosten: Geen.
 

terug
 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.