PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie oktober 2019 collectes diaconie oktober 2019
lees meer »
 
collectes diaconie september 2019 collectes diaconie september 2019
lees meer »
 
collectes diaconie juli - augustus 2019 collectes diaconie juli - augustus 2019
lees meer »
 
collectes diaconie juni 2019 collectes diaconie juni 2019
lees meer »
 
collectes diaconie mei 2019 collectes diaconie mei 2019
lees meer »
 
collectes diaconie april 2019 collectes diaconie april 2019
lees meer »
 
collectes diaconie maart 2019 collectes diaconie maart 2019
lees meer »
 
collectes diaconie februari 2019 collectes diaconie februari 2019
lees meer »
 
collectes diaconie december 2018 / januari 2019 collectes diaconie december 2018 / januari 2019
lees meer »
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.