Liturgie zondag 28 februari 2021 Liturgie zondag 28 februari 2021
Muziek: Variaties O hoofd vol bloed en wonden, J.G.Walther (1684-1748)
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601), gezongen door Leoni Jansen
Gebed
Lezing: Johannes 13: 
We luisteren naar het Ubi caritas in Nederlands en Fries, gezongen door Jikkie Adema en ds. Marije

Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God.
Dêr wêr ’t freonskip is en frede, dêr wer’t leafde is, dêr is God.

Verkondiging
We luisteren naar: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (Lied 388), gezongen door Leona Philippo
Aandacht voor de inzameling van de gaven
Gebeden, besloten met het gezamenlijk gesproken OnzeVader
Slotlied: Zolang wij ademhalen (Lied 657: 1 en 4) met het orgel
Zegen
Muziek: Over Zolang wij ademhalen (Lied 657)

 
terug