PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"Godservaringen in Marrum" "Godservaringen in Marrum"

“Godservaringen in Marrum”
In het najaar is tijdens de themadienst “Is er Meer”, het boekje ”Godservaringen in Marrum” gepresenteerd. In dit boekje staan geloofsverhalen van gemeenteleden uit Marrum, samengesteld door Nelleke Berntsen. Er zijn inmiddels ongeveer 150 exemplaren verkocht. Omdat er nog steeds belangstelling voor is, hebben we het boekje nogmaals laten drukken. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je contact opnemen met evt. tel. 412654 Het boekje kost € 6,-


Waarom dit boekje?
We kennen de bijbel als verhalenboek. Het gaat over de ervaringen van mensen in hun zoeken naar God. Veel meer mensen weten verhalen te vertellen over hun ervaringen daarbij. Soms vertellen ze elkaar die verhalen een tijdje, maar op den duur worden ze verdrongen door andere ervaringen. In Marrum merkte een groep mensen dat het belangrijk is om elkaar die verhalen te blijven vertellen. Ze geloven dat God wil dat ze deze ervaringen van God aan elkaar doorgeven, dat God er iets mee kan. Dat het een manier is om méér van God te leren kennen. Ze ontdekten ook, dat mensen niet dichter bij God komen als alles naar hun wens gaat. Nee juist door de diepten van verdriet, tegenslag en lijden kwamen gelegenheden om dichter bij God te komen. We hebben de verhalen van een paar mensen verzameld. De Alpha-cursus heeft met de meeste van deze verhalen wel een raakvlak. Ze heeft bij velen iets wakker gemaakt. Het gaat natuurlijk niet om de Alpha-cursus, er zijn méér manieren om dichter bij God te komen. Hij kan alles gebruiken en hopelijk ook dit boekje. Want de wens van de vertellers is, dat datgene wat 'wakker gemaakt' is, verder mag openbloeien.
Leeuwarden, november 2014
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.