PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Rock Solid Rock Solid
WAT IS ROCK SOLID?????   
Club voor tieners van 10 tot 16 jaar te gek druk en serieus!!!
Rock Solid prikkelt de tieners om het christelijk geloof te ontdekken.                
 
De verschillende thema’s  sluiten aan bij de belevingswereld van tieners zoals muziek, identiteit, vriendschap. Vanwege de enorme dosis humor en de te gekke spelletjes nemen ze ook vaak hun vriendjes weer mee. Kortom het wordt steeds drukker op de club.
We hebben inmiddels al zo’n 20 leden dat is super en te gek.
Maar dat betekent dat er nieuwe leiding nodig is:
Heb jij een groot hart voor tieners of volg je een opleiding die daarmee te maken heeft???
Meld je dan aan als nieuwe clubleider/ leidster, we verwelkomen je graag in ons team.
Voor informatie kun je bellen of mailen:
Alie Greydanus          
 tel.0518-411324
Renny Dijkstra
 tel. 0518-341385
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.