PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Stichting Fundatia Martha Stichting Fundatia Martha

Afgelopen jaar hebben we weer via diverse collectes en privé-donaties geld ontvangen voor Fundatia Martha.
Heel bijzonder dat zoveel mensen onze stichting steunen. We zullen ervoor blijven zorgen dat het geld goed besteed wordt.
In december 2014 hebben we weer samen met de directrice van het kindertehuis diverse benodigdheden aan kunnen schaffen.
Tijdens dit bezoek werd ons opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is dat er extra geld beschikbaar is.
Producten die voor ons zo gewoon zijn, kunnen daar alleen door donaties van externe instanties aangeschaft worden.
 
Het belangrijkste waren de op maat gemaakte matrasjes voor de bedden van de kinderen.
We zijn erg blij dat we deze wens hebben kunnen realiseren.
Verder hebben we o.a. een professionele keukenhulp, metalen pedaalemmer, hoeslakens , verzorgingsproducten, voedsel en kerstversieringen aan kunnen schaffen.
Heel bijzonder was het om de schilderijtjes die de kinderen tijdens de startzondag gemaakt hebben te overhandigen. Ze waren hier erg blij mee en zullen een mooi plekje zoeken om ze op te hangen.
Bij deze willen we iedereen heel erg bedanken!
 
Groeten,
Jan en Marjan v.d. Meer
Wiebe en Ebeline Bouma
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.