PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Orgelnieuws Orgelnieuws
Vorig jaar is al gemeld dat de pedaalrestauratie van het Hillebrandorgel enige vertraging had opgelopen in verband met oponthoud bij de orgelbouwer Mense Ruiter. De bedoeling was om in april 2014 de restauratie klaar te hebben. Opnieuw is er door tegenvallers bij andere orgelrestauraties vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden te Marrum ontstaan. Dit betekent dat op een latere datum het orgel helemaal compleet zal zijn. We zullen dus nog wat geduld moeten hebben voordat de zwaardere bastonen in het orgel zijn aangebracht.
Zoals een vorige keer ook al is opgemerkt, hebben we van fondsen en stichtingen voor deze restauratie niet veel geld toegezegd gekregen. Tot nu toe € 5500,-. Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met de gift van ruim € 30.000,- van de plaatselijke herv. vrouwenvereniging!
 
Maar omdat deze restauratie ongeveer een ton kost, zijn giften en schenkingen voor het orgelfonds nog steeds zeer welkom!
de orgelcommissie
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.