PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal

“Met elke viering van het Heilig Avondmaal mogen wij weer opnieuw Gemeente zijn”, aldus ds.Gerritsen bij aanvang van zijn overdenking op zondag 23 juni.
Gemeente zijn, met elkaar vieren, samen mogen ontvangen, steeds weer die herkansing…..
Allemaal trefwoorden waar je warm van wordt en bij bedenkt: ja, ik wil!
En we hebben met elkaar, waar onder ook kinderen, een fijne viering mogen beleven.
Maar op zo’n moment worden er ook gemeenteleden gemist: om persoonlijke redenen of omdat ze het niet meer aandurven.
Toch kunt u er op dat zelfde moment ook bij zijn en wel door de THUISVIERING, hetzij bij u thuis, hetzij samen bij iemand anders. Vervoer is geen probleem.
Al geruime tijd vindt er tenminste één thuisviering plaats bij een gemeentelid, hetgeen wordt verzorgd door een lid van de Pastorale Commissie.
Meldt u aan, u hoort er ook bij.
Kerktelefoon is ook altijd mogelijk of als u actief bent op de computer,
dan kunt u meeluisteren middels www.kerkomroep.nl .
Als u wilt hoeft u niets te missen.

de Kerkenraad

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.