PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Stichting HelpTeam Work Stichting HelpTeam Work

Op 19 november 2012 was dhr. F.J. Visser van Stichting HelpTeamWork te Zwolle als gastspreker uitgenodigd.
Van hem ontving de kerkenraad onderstaande dankbetuiging.
Van de penningmeester van Stichting HelpTeamWork heb ik het overzicht ontvangen met daarop de giften van december. Hierop stond ook de gift vanuit uw gemeente van de collecte van 2 december.
Een prachtig bedrag van 250 euro mochten we van jullie ontvangen en
daar zijn we bijzonder blij mee. Geweldig bedankt, daarvoor.

Met een goed gevoel denk ik ook terug aan de gemeenteavond bij u op 19 november. Overigens is op deze avond ter plekke en spontaan ook al 84,10 euro ingezameld.
Zeer dankbaar ben ik u en uw gemeente voor het feit dat ik mijn persoonlijke verhaal en het verhaal achter HelpTeamWork heb mogen delen.
Mede dankzij uw gemeente hebben we een geweldig eerste jaar mogen beleven met Stichting HelpTeamWork.
Zou u mijn en onze dank willen overbrengen aan uw gemeenteleden?

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.